constel·lacions familiars monogràfic abundància

A través d’aquest taller de constel·lacions familiars, cadascú farà el propi treball personal per desencallar aquells aspectes que estiguin frenant l’abundància a la seva vida.

L’Abundància

Els ordres de l’abundància són: acollir incondicionalment a la mare, prendre el pare i la mare com una unitat d’amor, reconèixer a tots els exclosos del nostre sistema familiar i respectar a totes les persones que han arribat a la vida abans que nosaltres.

Perquè l’abundància flueixi a la nostra vida necessitem connectar amb un profund agraïment i confiança cap a aquesta.

A través d’aquest taller de constel·lacions familiars, cadascú farà el propi treball personal per desencallar aquells aspectes que estiguin frenant l’abundància a la seva vida.

Possibles temes a tractar: la relació amb la mare i amb el pare i la mare. L’assentiment a tothom tal i com és. La jerarquia natural.

La Abundancia

Los órdenes de la abundancia son: acoger incondicionalmente a la madre, tomar el padre y la madre como una unidad de amor, reconocer a todos los excluidos de nuestro sistema familiar y respetar a todas las personas que han llegado a la vida antes de que nosotros.

Para que la abundancia fluya en nuestra vida necesitamos conectar con un profundo agradecimiento y confianza hacia nuestra vida.

A través de este taller de constelaciones familiares, cada cual hará su propio trabajo personal para dejar fluir aquellos aspectos que estén frenando la abundancia en su vida.

Posibles temas a tratar: la relación con la madre y con el padre y la madre. El asentimiento a todo el mundo tal y como es. La jerarquía natural.

constel·lacions familiars monogràfic abundància